Jesteśmy po to byś Ty mógł spokojnie prowadzić swój biznes

Każdy biznes rządzi się swoimi prawami i wymaga indywidualnych rozwiązań. Tworzymy je od podstaw – to my dostosowujemy się do Klienta, a nie odwrotnie. Mamy w ofercie wiele rozwiązań "szytych na miarę" dla najbardziej wymagających Klientów. Nie ma dla nas żadnych ograniczeń. Są tylko wyzwania!

O Nas

Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy, zostawiając rozliczenia profesjonalistom. Oszczędzacie Państwo czas poprzez przeniesienie na nasze biuro wszystkich kontaktów z US i ZUS. Zapewniamy, że Państwa działalność będzie prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawne wraz z zachowaniem zasad należytej staranności. Posiadamy certyfikat księgowy Ministera Finansów nr 28473/2009 oraz posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

CO ROBIMY

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno spółki prawa handlowego, jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę działalności oraz zakres wykonywanych usług.

Oferta

Księgowa

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie i kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • rozliczenia związane z gospodarką magazynową
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie i modyfikacja zakładowego planu kont
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • reprezentowanie klienta w urzędach

Kadrowo-płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe)
 • przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy
 • naliczanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • obsługa umów cywilno-prawnych ( sporządzanie umów zlecenia, umów o dzieło, wystawianie rachunków)
 • przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS i PFRON
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Usługi

 • doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej m.in. porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych dotyczące wyboru najbardziej sprzyjającego sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń m.in. do KRS, Urzędu Miasta, Gminy, Urzędu Skarbowego, ZUS
 • przygotowywanie wniosków kredytowych dla potrzeb banków i innych instytucji

WSPARCIE NA STARCIE

Chcąc rozpocząć działalność w spedycji oraz transporcie krajowym i międzynarodowym musisz posiadać odpowiednią licencję na wykonywanie działalności w danej branży. Uzyskanie licencji jest czasochłonne i wymaga posiadania zabezpieczeń, w przypadku spedycji 50 tys. euro, oraz odpowiednich kwalifikacji (certyfikat kompetencji zawodowych). Wychodząc na przeciw przedsiębiorcom oferujemy rejestrację nowej spółki z o.o., której nazwę, kapitał zakładowy, pkd wybiera zamawiający, po otrzymaniu licencji odsprzedajemy 100 % udziałów w gotowej spółce na rzecz wskazanego przez Państwa nowego właściciela udziałów. Dostają Państwo gotową, czystą (bez obrotów) spółkę z o.o. z licencją, z nadanym nr NIP, REGON, KRS, zarejestrowaną w VAT oraz VAT UE (na życzenie), już w dniu sprzedaży udziałów mogą Państwo rozpocząć działalność. Czas rejestracji spółki oraz uzyskania licencji około 30 dni.

Istnieje również możliwość założenia spółki o innym profilu działalności, w zależności od potrzeb przyszłych udziałowców.